A felvételi menete 2019-2020

 
A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben

 

Határidők Feladatok
2019. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2019. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

2019. november 15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

2019. december 6.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi

írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

2019. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
2020. január 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programbajelentkezőkkel.
2020. január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete.

 2020. január 18., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

 2020. január 23., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2020. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik atalálkozástaprogrambajelentkező,apótlóírásbelinrésztvetttanulókkal.
2020. február 6.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2020. február 8.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és

általános iskolákat.

2020. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is

megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

2020. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.

2020. február 24.

– március 13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2020. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2020. március 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

2020. március 27.

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.
2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2020. május 11.

– augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2020. május 22. A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2020. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a

fenntartónál.

2020. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót

felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.

2020. június 17.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése

érdekében.

2020. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

 

 

 

 

 

 

SOK SIKERT!

Oszd+:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter